HACCP

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, tzn. Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) jest to system, polegający na rozpoznaniu i monitoringu zagrożeń chemicznych, biologicznych i fizycznych, mających niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne żywności. System ten stosowany jest w przemyśle spożywczym w celu zapobiegania możliwym zagrożeniom żywności poprzez stosowanie kontroli na tych etapach produkcji, gdzie prawdopodobieństwa pojawienia się zakażenia jest możliwe do zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania.

Najistotniejsze elementy systemu HACCP to:

  • Rozpoznanie zagrożeń, które mogą się pojawić
  • Ocena ich znaczenia.
  • Oszacowanie ryzyka ich wystąpienia.
  • Określenie metody ich ograniczenia.

Wdrożenie systemu HACCP jest sprzyjające dla przedsiębiorców oraz konsumentów. Dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja jest jednym z kluczowych elementów systemu HACCP, dlatego zabiegi te powinny zostać regularnie wykonywane w każdej instytucji dbającej o czystość sanitarną.