Deratyzacja

Deratyzacja, czyli zwalczanie szkodników takich jak: szczury, myszy oraz inne szkodliwe gryzonie. Usługę wykonujemy bardzo profesjonalnie wykorzystując różne techniki i metody. Dzięki temu deratyzacja w Krakowie i całej Małopolsce przebiega bardzo sprawnie. Oferujemy naszym klientom bardzo szeroki zakres działań w zakresie zwalczania gryzoni. Współpracujemy z rolnikami, zarządcami obiektów mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektami użyteczności publicznej.

Zakres działań Deratteam:

  • Tępienie gryzoni w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych.
  • Obowiązkowa, okresowa (jesień, wiosna) deratyzacja nieruchomości
  • Profesjonalna deratyzacja w obiektach przemysłowych (wszystkie branże) oraz jednostkach użyteczności publicznej (szpitale, szkoły, przedszkola, stacje pogotowia ratunkowego, zawodowa straż pożarna, banki, komendy policji, obiekty wojskowe, urzędy państwowe, kina, teatry).
  • Tępienie gryzoni w rolnictwie, sadownictwie, warzywnictwie.
  • Zwalczanie/wypłaszanie/odstraszanie kun, nornic, kretów.
 • Deratyzacja w miejscach nietypowych.

Dodatkowo do każdej usługi wykonujemy:

  • Przed rozpoczęciem prac przeprowadzimy dla Państwa szeroki wywiad środowiskowy w celu rozpoznania źródła problemu. Pozwala to określić przyczyny występowania gryzonia, ich identyfikację oraz wskazuje miejsca ich bytowania.
  • Uszczelniamy otwory i szpary, aby uniemożliwić napływ nowych szkodników do lokalu, likwidujemy kryjówki tych, które już się pojawiły, równocześnie odcinając im dostęp do wody i pokarmu.
  • Sporządzimy pełną dokumentację wykonanych prac. W skład dokumentacji wchodzą: plany systemu ochrony przed szkodnikami sanitarnymi, harmonogram prac, protokoły z wykonanych czynności, charakterystykę użytych preparatów oraz listę zalecanych działań korygujących.
 • Odszczurzanie i tępienie innych gryzoni najczęściej obejmuje Kraków i okolice, jednak działamy na znacznie szerszym obszarze.
www.000webhost.com